Son Güncelleme Tarihi: 02.04.2019

Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

İşbu kullanım şartları ve üyelik sözleşmesi, Bikolon.com Şans Ortaklığı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 1- Taraflar:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); bir tarafta Oba Mahallesi, Çevreyolu Cd. 75/B, Alanya/Antalya adresinde mukim Petricor Yazılım ve Bilişim Tekeknolojileri A.Ş. (“Bikolon.com” veya “Bikolon”) ile diğer tarafta bilgileri Bikolon.com Üyelik Formu üzerinde belirtilen üye arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir.

Madde 2- Tanımlar:
Aşağıdaki terimler işbu Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar:

Üye: Bikolon.com’un fiziksel olarak oynadığı ve sisteme sunduğu sayısal şans oyunlarında ortaklık payı satın alacak veya sunulan-sunulacak diğer hizmetleri kullanacak katılımcıyı,

Oyun/Oyunlar: Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara isimli oyunları,

Kolon Hakkı: Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara isimli oyunların Bikolon tarafından oynanmış kolonlarına ortak olma hakkını veren ortaklık payını,

Kolon Hakkı Bedeli: Üyeler’in platform üzerinden sunulan kolon hakkını satın alabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığıyla Bikolon.com IBAN numarasını bildirerek Bikolon.com’a gönderdikleri tüm bedelleri,

Şans Ortaklığı Sözleşmesi: Bikolon.com’a üye olan 21 yaşından büyükler ile seçilen sözleşme bedelinin ödenmesi ile kurulan 52 haftalık kolon payı ortaklığı sözleşmesini,

Site/Kullanıcı Paneli/Platform: Site üzerinde yer alan ve/veya Mobil Uygulamalar aracılığıyla üyelik takibi yapılan her türlü internet altyapı platformu ve benzerlerini,

Şifre: Üye’nin, TCKN/e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, üyenin kendi oluşturduğu ya da sistem tarafından verilen rakam ve/veya harflerden oluşan ifadeyi,

Üye Banka Hesabı: Bikolon.com nezdinde kaydı bulunan Üyeler’in kendi isimlerine kayıtlı ve tasarruf yetkisi sadece kendilerine ait olan vadesiz mevduat hesabını,

Bikolon.com Müşteri Hizmetleri: Bikolon.com müşterilerinin soru, istek ve şikâyetlerini www.Bikolon.com web adresi üzerinden ilettikleri ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda hizmet verilen servisi, ifade eder.

Madde 3- Sözleşme’nin Amaç ve Konusu:
Bu Sözleşme, Üye’nin Bikolon.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Madde 4- Üyelik ile İlgili Şartlar:

4.1 Üyelik başvurusu

4.1.1 21 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı ve/veya geçerli ikamet tezkeresi ve yabancı kimlik numarasına sahip yabancı uyruklu kişiler Bikolon.com üyesi olabilir.

4.1.2 Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu “21 yaşından büyük olmak” şartıdır. Üye, Başvuru Formunda ve işbu Sözleşme kapsamında 21 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

4.1.3 21 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Üye kişi, Bikolon.com’a vereceği bilgilerin hukuka uygun ve doğru olmasından sorumlu olup bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

4.1.4 Üyelik, Bikolon.com’un internet sitesinden ve/veya mobil uygulamadan başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder. Bikolon.com işbu Sözleşme konusu hizmetten yararlanmak isteyen herhangi bir kişi ve/veya kuruluşun üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.2 Üyelik Başlangıcı

4.2.1 Bikolon.com üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, üyeliği süresince e-posta adresi/TCKN ile şifresini kullanarak sisteme giriş yapabilir.

4.2.2 Bikolon.com’a üye olmak, Şans Ortaklığı Sözleşmesi kurmak için yeterli değildir. Üyenin ayrıca hesap doğrulama işlemlerini tamamlayarak sunulan ortaklık paketlerinden en az 1 kolon hakkını satın alması gerekir. Bu nedenle üyelik tarihi ile Şans Ortaklığı Sözleşmesi tarihi arasında fark bulunabilir.

4.2.3 Bikolon.com, üyelik aktifleşme süresinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üyeliğin aktif hale getirilmesini müteakiben paket satın alınabilecektir.

4.2.4 Her Üye, sadece bir üyelik hesabına sahip olabilir. Aksinin tespiti halinde, Bikolon.com diğer hesap/hesaplara tanımlanmış tüm şans oyun kolon haklarını tek taraflı olarak iptal etme ve müşteri hesabına aktarılan ikramiye tutarlarını silme hakkına sahiptir.

4.3 Üye’ye ait kişisel bilgilerin korunması ve üye tarafından değiştirilmesi

4.3.1 Bikolon.com, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanun kapsamında hazırlanan ve https://www.bikolon.com/kvk-politikasi/ adresinde bulunan Aydınlatma ve Rıza Beyanı’nda belirtilen koşullar altında korumaktadır.

4.3.2 Üye’nin, üyelik başlangıcında vermiş olduğu ad ve soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası dışındaki, üyeye ait kişisel bilgiler Üye tarafından internet sitesi aracılığı ile değiştirilebilir.

4.3.3 Bikolon.com tarafından üyeye sağlanan kullanıcı adı ve şifre bilgilerinden; ad soyad ve TCKN üye tarafından değiştirilemez. Şifre ise üye tarafından Bikolon.com’un uygun gördüğü kriterleri sağladığı sürece yeni bir şifre ile değiştirilebilir.

4.3.4 Bikolon.com; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üye’ye vereceği kullanıcı adı ve/veya Şifre’yi değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda üyeye tahsis edilecek yeni kullanıcı adı ve Şifre’nin de korunma sorumluluğu üyeye aittir.

4.3.5 Üyeler; şifre değişikliği, iptali, unutulması durumunda şifre yenileme işlemlerini Bikolon.com web adresinde bulunan “Şifremi Unuttum” alanındaki yönlendirmeleri takip ederek yapabilirler.

4.3.6 Bikolon.com üyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre’yi koruma mükellefiyeti ve şifre kullanımına dair her türlü sorumluluk Üye’ye ait olacak olup Şifre’nin Üye dışındaki kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılması sebebiyle Bikolon.com’un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır.

4.3.7 Bikolon.com Üye’nin sözleşme konusu kişisel bilgilerini yasal zorunluluklar ve hizmetlerini yerine getirmek amacıyla zorunlu olduğu haller haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Her halükarda ilgili paylaşımlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yapılmaktadır.

4.4 Üyeliğin sonlanması

4.4.1 Üye istediği zaman Bikolon.com üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Buna ilişkin taleplerini iletisim@bikolon.com e-posta adresine gönderecekleri yazılı beyanları ve ekinde T.C. Kimlik numarası içeren resmi bir kimlik belgesi göndermeleri gerekmektedir.

4.4.2 Bikolon.com, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın üyeliği askıya alabilir ve/veya sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. İşbu madde uyarınca üyeliğin askıya alınması ve/veya sona erdirilmesi halinde, Üye’nin ikramiye kazanımları da dâhil tüm kazanılmış hakları bu durumdan etkilenmeyecektir. İptal edilen üyelik bilgileri Bikolon.com’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak belirleyeceği zaman diliminde Bikolon.com veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.4.3 Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir durum yaratan ya da teşvik eden hiçbir yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı hiçbir bilgiyi Bikolon.com’a hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren üyelerin üyeliği Bikolon.com tarafından sonlandırılır.

4.4.4 Bikolon.com, ilgili üyeliklerin ve bu üyeliklere bağlı Bikolon.com nezdinde açılan hesapların yasa dışı para transferleri dahil olmak üzere kanunlara aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde ilgili üyelikleri derhal hiçbir bildirimde bulunmaksızın sonlandırma, ilgili tutarları uygulanabilir kanunlar çerçevesinde aksi emredilmediği sürece aktarmayı reddetme ve/veya gönderilen kaynağa geri aktarma hakkını saklı tutar. Bu takdirde ilgili Üye hesabında bulunan ikramiye bedelleri Üye Banka Hesabı’na aktarılmayacak, ilgili bedellere dair yasal mercilerin vereceği kararlara göre hareket edecektir. Üye bu hallerde Bikolon.com’a karşı hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen taahhüt eder.

4.4.5 Üye’nin vefat etmesi ve/veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde Bikolon.com nezdindeki üyeliği, Bikolon.com’un bu durumdan haberdar edilmesi ile kendiliğinden sona erer. Bikolon.com, üyeliğin bu nedenlerle sonlandığı tarihte Üye’nin Bikolon.com nezdindeki hesabında bulunan bedel Üye’nin Bikolon.com nezdinde tanımlı banka hesabına geri aktarılabilir ve/veya somut duruma göre veraset ilamının veyahut vasi tayini belgelerinin sunulmasına kadar kendi nezdinde tutulabilir.

Madde 5- Oyunlarla İlgili Şartlar:

5.1 Üyelik başlangıcından sonra kolon hakkı satın alarak Şans Ortaklığı Sözleşmesi oluşturmak isteyen Üye’ler, bankalar aracılığı ile Bikolon.com nezdindeki Üye hesabına bakiye yüklemelidir. Üyeler para transferi yapmadan, platformlar aracılığı ile kolon payı hakkı satın alamaz.

5.2 Şans oyunları ve oynan kolonlar ile satışta bulunan kolon payı hakkı stok bilgileri ile ilgili detaylı bilgilere www.bikolon.com adresinden ulaşılabilir.

5.3 Üye, tek seferde en az 1 ve en fazla 100 Kolon Hakkı satın alabilir. Satışta bulunan kolon hakkı stoklarla sınırlı olup, stokta ilgili oyuna ilişkin satın alınmak istenenden daha az kolon hakkı kalmış ise üye en fazla stoktaki kolon kadar kolon hakkı satın alabilir.

5.4 Bikolon.com, kolon sayılarını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

5.5 Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde Bikolon.com’un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6 Üye tarafından satın alınan kolon payı hakkını gösterir tek ve geçerli belge üyenin Bikolon.com’a login olduğunda ulaştığı Hesabım/Paketlerim Menüsünde gördüğü kolon payı bilgisidir. Üyenin Şans Ortaklığı Sözleşmesi boyunca dahil olduğu tüm şans oyunlarına ilişkin olarak oynanan numaraları gösteren kolonlara ait bilgiler üye ile Kullanıcı Paneli üzerinden ve E-posta gönderimi ile paylaşılır.

5.7 Bikolon.com bünyesinde oynanan Şans Oyunlarında kazanılan ikramiyelerin üyelerle paylaşımı üyenin kolon payına göre belirlenecektir. Kolon payı satın alan üyenin kazandığı ikramiye; kolon payı satın alınan oyundan/oyunlardan kazanılan tüm ikramiyelerin oyun bazında oynanan kolon toplam sayısı ile bölünmesi sonucu elde edilecek baz oranın kendi kolon payı sayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen bedeldir.

İkramiye Dağıtım Formülü;

HOK: Haftalık Oynanan Kolon Sayısı

HTI: Haftalık Toplam Ikramiye

KH: Üyenin Kolon Hakkı

K: Bikolon.com Komisyonu (bkz: Komisyon Oranları)

Üyenin O Haftaki Kazancı : [(HTI – K) / HOK] * KH 

5.8 Şirket, “Bikolon Ortaklık” ismi altında Sayısal Loto’da en az 100 kolon payı, Süper Loto’da en az 100 kolon payı, Şans Topu’nda en az 150 kolon payı ve On Numara’da en az 150 kolon payı oynamayı kayıtsız ve şartsız 52 hafta boyunca taahhüt etmektedir.

5.9 Bikolon.com üyeliği ve Şans Ortaklığı, üyenin dilediği zaman bildireceği tek taraflı fesih bildirimi ile sonlandırılabilir. Bu durumda üye eğer sözleşme tarihinden itibaren;

– 14 gün içerisinde sözleşme fesih talebinde bulunursa ödediği tüm hizmet bedeli ve oynanmamış kolon hakkı bedelleri üye banka hesabına 15 iş günü içerisinde iade edilir.

– 14 üncü günden sonra sözleşme fesih talebinde bulunursa hizmet bedeli iade edilmez. Ancak üyenin oynanmamış kolon hakkı bedelleri kayıtsız ve şartsız olarak üye banka hesabına 15 iş günü içerisinde iade edilir.

Her iki durumda da sözleşmenin sonlandırılmasına kadar geçen sürede oynanmış bulunan kolon bedellerinin iadesi talep edilemez. Yine sonlandırma talebi öncesi üye hesabına tanımlanan ikramiye bedelleri de üye banka hesabına 15 iş günü içerisinde gönderilir.

5.10 Çalışılan banka bilgileri Bikolon.com tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan banka bilgilerinin sürekli kontrol etmekle yükümlüdür. Bikolon.com tarafından çalışılan banka hesaplarının değiştirilmesi durumunda üye, herhangi bir zarar – ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5.11 – Referans geliri elde eden üyenin referanslı üyesi 30 gün içerisinde 5.9. madde gereği sözleşmesini fesh ettiği takdirde üyeye tanımlanan referans geliri iptal edilir. Söz konusu bedel üye tarafından çekilmiş ise bu bedel üyenin kolon payı hakkından düşülür.

Madde 6- Ücretlendirme ve İkramiyeler:

6.1 Bikolon.com tarafından sunulan Şans Ortaklığı sistemine katılmak ve ikramiye kazançlarının çekilebilmesi için üyenin kendi adına ait banka hesabı bulunması gerekmektedir.

6.2 Üye’nin kazanılan ikramiyeleri alabilmesi için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olduğu TCKN ve Ad Soyad ile Bikolon.com hesabında tanımlı olan TCKN ve Ad Soyad aynı olmalıdır.

6.3 Üyelerin ortaklık kapsamında kazandıkları ikramiye tutarları Üyelik Hesaplarına Bikolon.com tarafından aynı gün ve her halde en geç 2 gün içerisinde geçirilir.

6.4 Kolon bedelleri Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan değişiklikler çerçevesinde değişebilir. Güncel kolon bedelleri ve oyun açılış-kapanış bilgileri gibi detaylar www.bikolon.com adresinden takip edilebilir.

6.5 Şans Ortaklığı Sözleşmesi kurulduktan sonra Kolon Bedellerinde Milli Piyango İdaresi tarafından değişiklik yapılırsa oluşan fark ortağın kalan ortaklık süresinden düşülür ya da eklenir.

6.6 Bikolon.com Üyeleri’ne ödenecek ikramiye bedelleri hesaplara tanımlanmadan önce Bikolon.com İkramiye Komisyonu düşülür. İkramiye Komisyon oranları www.bikolon.com/ucret-ve-komisyonlar duyurulmaktadır. Bikolon.com, bu oranlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.7 Üye tarafından Bikolon.com hesabına yatan bedeller paket satın alma işlemi yapılmadığı sürece Bikolon.com güvencesinde olacaktır.

6.8 Üye tarafından seçilen paket satın alındıktan sonra hiçbir şekilde değiştirilemez.

6.9 İkramiye ödemeleri sözleşme gereği Bikolon İkramiye Komisyon bedeli kesintisi yapıldıktan sonra Üye hesabına aktarılacak olup vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılır. Üye, bu nedenle Bikolon.com’dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edemez.

6.10 Şans oyunlarından kazanılan ikramiye tutarları Bikolon.com tarafından Üyeler’in Bikolon.com hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Üyeler, hesaplarında biriken bakiye tutarı 10,00 TL yi aştığında diledikleri zaman biriken tutarı kendi banka hesaplarına çekebilirler. Para çekme talepleri hafta içi günlerinde saat 16:30 a kadar yapılırsa aynı gün gerçekleştirilir. Teknik nedenlerle ya da banka altyapısından kaynaklanan gecikmeler nedeniyle hesaba para aktarma işlemleri 48 saate kadar sürebilir.  Bikolon.com bu konuda elinden gelen özen ve gayreti gösterecek olup, yaşanan aksaklıklar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

6.11 Para çekme işlemlerinde her türlü Havale masrafı Bikolon.com tarafından karşılanacaktır.

6.12 EFT yolu ile yapılacak transferler için bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, bankaların tahsil ettiği EFT tutarları üyeye aittir.

Madde 7- Sorumluluk:

7.1 Bikolon.com üyeliği süresince Şans Ortaklığı Sistemine ilişkin kayıtların tutulacağı panelde yaşanması olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, hatalı, gecikmeli, kötü amaçlı veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Bikolon.com herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2 Şirket, web sitesi aracılığıyla sunduğu hizmetler ile ilgili olarak hiçbir şekilde kazanç garantisi vermemektedir. Şans Oyunlarının doğası gereği şansa bağlı olduğu, oynanan ve ortak olunan kuponlara ikramiye isabet etmeme ihtimalinin var olduğu, sözleşme kapsamında müşteri tarafından ödenen kolon hakkı bedelleri  ile sözleşmede belirtilen yasal şans oyunları oynanacağı ve hiçbir ikramiye kazanç taahhüdünde bulunulmadığı şirket tarafından işbu maddede açık ve net bir şekilde belirtilmektedir. Müşteri, işbu maddede geçen sorumluluk reddini kabul etimyorsa, bikolon.com’a üye olmamalı ve hizmetlerden yararlanmamalıdır.

7.3 Üye, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bikolon.com, Üye ile ilgili tüm işlemlerde buna göre davranır. Üye’nin bildirdiği bilgiler doğrultusunda SMS gönderimi yapılan Üye’nin hattının açık olmaması, Üye’nin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, hava ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Bikolon.com sorumlu tutulamaz. Üye ile kurulan iletişimde Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının (GSM numarası dâhil) ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Bikolon.com sorumlu değildir.

7.4 Bu Sözleşme kapsamında Üye’ye sunulan hizmetlerin kapsamı, Bikolon.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir. Bikolon.com bu sözleşmede yer alan maddelerde tümü ile de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan mevcut hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.5 Üye, kullanıcı adı, e-posta adresi veya Kullanıcı Adı ve Şifre’sinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Bikolon.com’un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

7.6 Üye, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Bikolon.com’a yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz, hukuka uygun ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

7.7 Üye, Bikolon.com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8 Üye, Bikolon.com tarafından sunulan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile kullanamaz.

7.9 Üye, Bikolon.com tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Bikolon.com’un fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Bikolon.com’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Bikolon.com’un hizmetinin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Bikolon.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder.

7.10 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

7.11 Üye, Bikolon.com kayıtlarının ve veri tabanı log kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Bikolon.com ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Bikolon.com’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

7.12 Bikolon.com üyelerinin verdiği ve veri tabanında saklı tutulan bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında usulüne uygun olarak istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, sanal platform kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve hizmetlerini genişletmek için kullanabilme hakkına sahip olacaktır.

7.13 Bikolon.com internet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanma, yayınlama ve/veya pazarlama hakkına sahip değildir. Bikolon.com’un bilgisi olmadan üyelerin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde tüm yasal ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olacaktır.

7.14 Bikolon.com, Üyelerinin Bikolon.com’a göndereceği kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.

7.15 Bikolon.com, veri tabanına veya internet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

7.16 Üyelik ücretsiz olup Üye tüm üyelik koşullarını yerine getirdiği takdirde devam edecektir. Bikolon.com, gerekli gördüğü anda verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir veya bu üyeliği hiçbir gerekçe göstermeden tek taraflı olarak sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona erdirilmesi sebebiyle herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını ve Bikolon.com’un vereceği kararın nihai ve bağlayıcı olacağını peşinen kabul eder. Üyenin bakiyesinde bulunan tutarlar, satın aldığı ve fakat henüz oynanmamış kolon hakkı bedelleri bu maddenin istisnasıdır.

7.17 Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde Bikolon.com’un sorumlu tutulamayacağını Üye peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.18 Bu sözleşme cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

7.19 Talebin yazılı olarak belirtilmesi şartı ile bu Sözleşme ile tesis edilen üyelik kurallar dâhilinde her zaman sona erdirilebilir.

7.20 Üye, TCK’nın 135.maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ses kayıtlarının Bikolon.com Müşteri Hizmetleri tarafından saklandığını bildiğini ve ses kayıtlarının saklanmasına muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

7.21 Üye, Bikolon.com nezdindeki hesabına Bikolon.com tarafından sehven ödeme yapılması halinde Bikolon.com’un bu tutarları herhangi bir izin ve/veya bildirime gerek olmaksızın geri alma hakkına sahip olduğunu, bu hallerde Bikolon.com’a hiçbir ad altında herhangi bir talep yöneltmeyeceğini, haksız yatan ilgili tutarların sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.22 Üyelerin web sitesinde bulunan platformlarda, sohbet odalarında paylaştıkları tüm görsel, yazı ve içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve yürürlükte bulunan tüm mevzuatlara uygun olması gerekmektedir. Aksi halde üçüncü Kişilerin ve Bikolon.com’un karşı karşıya kalacağı tüm zarardan münhasıran üyeler sorumlu olacaktır.

Madde 8- Ortak Hükümler:

8.1 Taraflar Sözleşme’nin uygulama ve yorumlanmasından doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin Alanya Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.

8.2 Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 9- Sözleşme’nin Geçerliliği:

9.1 Üyelik, bu sözleşmede belirtilen tüm üyelik koşulları yerine getirildiği takdirde devam edecektir.

9.2 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun Bikolon.com tarafından kabulü ile sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. Sözleşme tarihi, Sözleşme’nin teşekkül ettiği tarih olarak anılır.

9.3 Bu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu Sözleşme’nin tamamını kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduklarını, anladıklarını ve içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt eder.

Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
Bikolon.com Müşteri Hizmetleri; iletisim@bikolon.com E-Posta adresine mail atarak Müşteri Hizmetleri servisine ulaşabilirsiniz