Bikolon.com Müşterini Tanı (MTP)(KYC) Politikası

Bikolon.com olarak, müşterilerimizin hesap güvenliğine büyük önem vermekteyiz. En iyi müşteri hizmetlerini sunma konusunu son derece ciddiye almaktayız. Herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla ve yasa gereği MTP (Müşterini Tanı Politikası) yi harfiyen uygulamaktayız.

Bu kapsamda, İşlem hesabı açtıktan sonra müşterilerimizin para yatırma ya da çekme işlemi yapmaya başlamadan önce yerine getirmeleri gereken hızlı ve basit bir prosedürümüz vardır.

Müşterini tanı politikasının amacı; risk temelli bir yaklaşımla Petricor Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu MT Politikası kapsamında, Şirket faaliyetlerine zarar gelmemesi amacıyla haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler; www.bikolon.com adresinden erişilen Kullanıcı Paneli’ne (Platform) üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu MT Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

1.Kimlik Tespiti

Bikolon.com, işbu MT Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

 • Üye kimliğini talep etme ve doğrulama
 • Üye’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Üye’yi ve üye’nin gerçekleştirdiği işlemleri izleme ve üye profili ile karşılaştırma

MT Politikası çerçevesinde üye kimliği, üye ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da üye herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır.

Petricor Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

2. Üye olurken istenen belgeler

Gerçek kişi üyelerimiz için;

 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
 • İkamet edilen adres bilgisi
 • GSM Telefon numarası
 • E-posta adresi

Tüzel kişi kullanıcılarımız için;

 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküsü
 • İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
 • İkamet edilen adres bilgisi
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Şirket kaşesi ile birlikte imzalanan matbu formu

3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;

 • Şans Ortaklığı Sözleşmesi ilişkisi kurulan ve paket alımı yaparak şirket hesabına ödeme gönderen tüm üyeler kimlik doğrulama prosedürüne tabi tutulur.
 • Kimlik doğrulaması yapan üye, Para Yatırma ve çekme işlemlerinde “kendisine ait banka hesabı” kullanması zorunludur. Bu şarta uymayan üyelerin para çekme talepleri gerçekleştirilmez. Üyelik hesabına farklı bir banka hesabından gönderilen ödemeler, transfer ücreti kesilerek gönderen hesaba iade edilir. 

 

Platforma üye olmakla birlikte herhangi bir paket satın almayan, para yatırma ya da para çekme işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirmeyen üyeler hakkında kimlik doğrulama prosedürü yürütülmeyecektir.

Takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasa dışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmayacaktır.